Portfolios > Twilight Series

Twilight #2
Twilight #2
13 1/2" x 53 3/4"
1990

Black and White Silver Prints
with mixed media