Portfolios > Twilight Series

Twilight #3
Twilight #3
10 3/4" x 38 1/4"
1990

Black and White Silver Prints
with mixed media