Portfolios > Twilight Series

Twilight #4
Twilight #4
13" x 37 1/2"
1990

Black and White Silver Prints
with mixed media